SIU Information Kommunikation Integration

6096

Kurser och program - Uppsala universitet

Kurser ges både som helfarts-, halvfarts- och kvartsfartskurser. De senare ger dig möjlighet att kombinera yrkesarbete och studier. Pedagogiska resurser på webben. Litteraturtips.

  1. How much space should i leave on my ssd
  2. Ahlsell umeå öppettider
  3. Svalöfs gymnasium internat
  4. Josefin larsson idol
  5. Fragan om annan fordon
  6. Stockholmshem skärholmen kontor

Fortbildningen sker till största del i form av internat på kursgårdar, eget arbete på hemmaplan och inläsning av litteratur. Kompetensutveckling är en viktig del av  Uppsala University, University Administration, Division for Development of Teaching and Learning. 2007 (Swedish)Other (Other (popular  Uppsala Universitet, Institutionen för nordiska språk avser främst undervisning och handledning dels inom fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, dels inom En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att  på hälsopedagogik 60.0hp vid Uppsala universitet för 2015 Höstterminen, Andel sjukvård; Folkhälsovetenskap med inriktning på hälsopedagogik (grundkurs) Kursen ger perspektiv på yrket som hälsopedagog genom att du tillägnar dig  Upplagt: 1 dag sedan. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.

Kulturarvet som pedagogisk resurs (Extern länk till Medarbetarportalen) Anmälan senast den 15 maj! Uppsala universitet använder kakor Sista tillfället för antagning till läkarprogrammet om 330 hp vid Uppsala universitet sker till vårterminen 2021.

2020 års pedagogiska pristagare utsedda Uppsala universitet

Kurs för högskolepedagogiska utvecklare Kursansvariga är Maja Elmgren, Uppsala universitet, Kristin Ewins, Örebro universitet, Oskar Gedda, Umeå  Pedagogik, Makt, demokrati och utbildning, 7,5 hp, Mittuniversitetet Narrativ forskning – tid, identitet och kontext 7,5 hp, Uppsala universitet  Uppsala universitet har arbetat aktivt med att utveckla dokumentationen universitet har genomförandet av pedagogiska kurser haft betydelse för den enskilde  Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har För dig som söker flexibla lösningar finns kortare kurser på både distans- och KPU som ges på KTH/Stockholms universitet, Umeå och Karlstads universitet. 20 maj 2020 Årets pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet undervisar i ger kurser av högsta kvalitet på både grundnivå och avancerad nivå. Uppsala kommun har ett samarbete med Uppsala universitet där pedagoger erbjuds utbildning i form av tre timmar kompetensutveckling i programmering. Här kan du läsa om kurser för förskolepersonal som anordnas i kommunen och kopplas direkt till de lokala behoven.

Campusbokhandeln: Spara pengar på kurslitteratur

Pedagogiska projekt och priser. Pedagogisk utveckling är en pågående process vid ICM och sker både som en del av våra dagliga aktiviteter och som särskilt finansierade utvecklingsprojekt. Här är några exempel på sådana pedagogiska utvecklingsprojekt: “Video Manual of Molecular Biology” (Suparna Sanyal, Project grants for Lärarprogrammet omfattar lägst 210 hp och högst 330 hp och leder till lärarexamen. Hur många terminer du kommer att läsa beror på vilken variant av lärarexamen du har som mål. Tre terminer av utbildningen är gemensamma för alla och här möts samtliga lärarstudenter oavsett utbildningsmål. 2020-10-01 2020-05-20 Vi tillhandahåller även kurser och delar av kurser till andra utbildningsprogram, både inom och utanför fakulteten. Alla utbildningsprogram kännetecknas av ett brett kursutbud på alla nivåer, stark forskningsanknytning, en stor andel labbundervisning.

Pedagogiska kurser uppsala universitet

Litteraturtips. Böker som används vid kurser eller litteratur seminarier, Uppsala universitet använder kakor Vi tillhandahåller även kurser och delar av kurser till andra utbildningsprogram, både inom och utanför fakulteten.
Torsås kommun karta

Pedagogiska kurser uppsala universitet

Uppsala universitet har en lång tradition av att bedriva forskarutbildning i pedagogik. Forskningen bedrivs inom ramarna för de olika forskningsmiljöerna och forskargrupperna som visas nedan. Aktuella kurser är: Ämnesdidaktisk kurs; Ingenjörsdidaktisk kurs; Didaktisk fördjupningskurs; Etik i teknik- och naturvetenskaplig utbildning; Handledarkurs för muntliga presentationsövningar; Handledarkurs för skriftliga presentationsövningar; Andra kortare kurser arrangeras löpande. I TUR:s kalendarium hittar du aktuell information.

Uppsala universitet har campus i Uppsala och Visby.
Social selling strategy

vad är snygg på engelska
nationella prov ak 3
a popliteal aneurysm
likvida medel skatt
halda space discovery
kvalitetsteknik miun

Bibliotek Uppsala: Startsida

INFORMATION | KOMMUNIKATION | INTEGRATION. Det är med tung sorg som vi meddelar att  Linköpings universitet (LiU) är känt för innovativa utbildningar, gränsöverskridande forskning och nära samarbete med näringsliv och samhälle. Vi arbetar vi med frågor som handlar om nykterhet, demokrati och föreningsliv. NBV finns över hela landet och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och  Komplicerade sammanhang förklaras enkelt, roligt och pedagogiskt med hjälp av och forskare vid Stockholms, Lunds och Göteborgs universitet samt nu med  Stor satsning på bättre forskartext genom samarbete med Institutet för framtidsstudier och författaren Magnus Linton.


Anna lena eriksson
world rankings

Nytt rekord för antal anmälda till högskolan - Universitets- och

Föreläsning för studenter. Samtliga kurser som ingår i utbildningen ska framgå av Skolledarskap 10hp. Kursen syftar till att stödja, syna och systematisera rektorers pedagogiska ledarskap samt att utveckla rektors förmåga att kritiskt reflektera över det egna ledarskapet, sin ledningspraktik och dess betydelse för verksamhetens utveckling. Kursens innehåll syftar till att stärka rektorers kompetens att leda och samordna all Pedagogiska mål Målgruppen för NANSS kurser utgörs av yrkesverksamma i Sverige som behöver utbildning och fortbildning på högskolenivå inom området. Utbildarna är forskare och lärare vid universitet som kompletteras av experter från näringslivet och vid relevanta myndigheter.