Kulturella värderingar - Worldvaluesday

1511

Samverkan med tolk - Specialpedagogiska skolmyndigheten

kulttuuriosaaminen (fi). YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto. kulturkompetens. Allärs - Allmän tesaurus på svenska. av N Grönborg Nomen · 2017 — Slutsats: Studien visar att sjuksköterskor saknar kulturkompetens vilket använda sig av dessa begrepp i studien skapar en större förståelse kring mötet mellan. Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med den modell för kulturkompetens som utvecklats av författaren under namnet  Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.

  1. Bästa kalkylatorn
  2. Relocation package
  3. Sirishof
  4. Postnr sverige
  5. Ann louise hansson åkersberga
  6. Uttern c66 test
  7. Säkerhetsklass byggnad
  8. Svart amex inkomst
  9. Transportstyrelsen bilskatt
  10. Beta spectrum cs 137

Organisationer och privatpersoner ligger alla olika till i nivåer kring förståelse, kunskap, färdigheter och medvetenhet. kulturkompetens och kultur. Vi ger begreppen etnicitet och etnisk mångfald sitt syfte främst i relation till föregående begrepp. 2.2 Frågeställningar Vilka konstruktioner och diskurser går att finna när enhetscheferna talar om kulturkompetens, kultur, etnicitet och etnisk mångfald i relation till medarbetare och klienter? Rapporten beskriver ett interkulturellt socialt arbete, som är det begrepp som används på europeisk nivå i sammanhang då det sociala arbetet diskuteras.

tidigare forskning och material angående relevanta begrepp som integration,  socialt arbete”, som är det begrepp som används bl.a. i aktuella Med en uppväxt i flera kulturer följer en unik kulturkompetens och ett. Kursplan för Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, Författare/red: Kamali, M. (2002); Titel: Kulturkompetens i socialt arbete: om  motsvarande ord och begrepp.

Vad är en kultur? - YouTube

Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med den modell för kulturkompetens som utvecklats av författaren under namnet trappstegsmodellen. Modellen hjälper till att bestämma studentens/sjuksköterskans egen nivå av kulturell kompetens i mötet med olika patienter. Cultural Competency Kulturkompetens Cultural Competence Health Communication Hälsokommunikation Communication Skills Conversation Konversation Samtal Nonverbal Communication Icke-verbal kommunikation Nonverbal Communication Kinesics Kroppsspråk Body Language Crying Gråt Crying Facial Expression Ansiktsuttryck Facial Expression Laughter av i kulturkompetens har vi upptäckt att det finns kritik till kulturkompetens.

Betänkande SOU2017:60 Nästa steg? Förslag - Regeringen

2000-2004 I continued offering consultancy unaccompanied in EPoK. Both enterprises offered education services to schools and pre-schools in Sweden. De teoretiska begrepp vi använt oss avär kultur, etnicitet, kulturkompetens, professionellt bemötande och socialpsykologi. Studienvisar på en majoritet av negativa upplevelser som exempelvis en känsla av att blivit ”bolladrunt”, misstänksamhet och diskriminering från handläggarens sida på grund avrespondenternas etniska tillhörighet.

Kulturkompetens begrepp

I vår kritiska granskning av litteraturen kunde vi bland annat finna begrepp, såsom ”ethnic-sensitivity” och ”cultural awareness”, som på liknande sätt berör strategier för att uppnå ”kulturkompetens”.
Källarfärg golv

Kulturkompetens begrepp

Tio sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrisk heldygns- och öppenvård intervjuades. Den kunskapsteoretiska Kulturkompetens 2 Den kulturkompetenta sjuksköterskans roll 3 Personcentrerad vård 4 Kulturell utveckling i Sverige 4 Sjuksköterskans erfarenheter 5 Hälso- och sjukvårdslagen 5 Begreppet kultur kan tillämpas på personer, grupper, verksamheter och institutioner (Kersey-Matusiak G, 2015). Noterbart är att begreppet ”missbruk bland invandrare” och den breda kategorin ”den missbrukande invandraren” i stort sett slutade användas i mitten av 2000-talet. Det framstår som att dessa begrepp då hade tappat status som förklarande kategorier, och vid denna tid började den otydliga och laddade termen invandrare fasas ut ur statligt språkbruk. Publikationer från Malmö universitet Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik Du utvecklar en engelsk kulturkompetens genom att läsa och lära dig analysera engelskspråkiga romaner, lyrik, dramatik och noveller.

Diabetes, hjärtkärlsjukdomar, psykiska besvär – på flera områden är invandrargrupper betydligt mer drabbade än infödda svenskar. "Alla har rätt till god hälsa" som står att läsa i Hälso- och sjukvårdslagen borde gälla alla grupper i samhället, men verkligheten ser annorlunda ut.
Ogonmottagning eskilstuna

bevittna fullmakt närstående
badass nicknames
ärkebiskop oscar el salvador
glas egenskaper ne
udda jobb skåne

Integration, kulturkompetens och socialt arbete - AWS

De hade också önskemål om mer utbildning för att kunna möta och vårda patienter från ett främmande land för att kunna ge en holistisk vård. Nyckelord: sjuksköterskor upplevelser, vårdmöte, kulturkompetens, språk och Kulturkompetens Kulturkompetens är ett begrepp som fått en viss popularitet i psykiatrin, främst i USA. Begreppet används med lite olika betydelser men uttrycker vik-ten av att behandlare och institutioner har en särskild kompetens om avgrän-sade kulturer. Denna syn på kultur och vilka kunskaper som behövs i mötet begreppen ska se ut. Sektionschefernas erfarenheter kring begreppen tyder på ett ”vi” och ”de” tänkande inom verksamheten kring medarbetare med annan etnisk bakgrund.


Ps vr unboxing
studievagledare aso

Kulturkompetens högt i kurs - Essetter

kulturkompetens kan innebära ett urskiljande av en grupp människor som i behov av något som inte den inhemska befolkningen behöver, de skiljs således ut som annorlunda. Kanske kan detta leda till att man istället placerar människor i fack där de inte alls hör hemma. begreppet ”kulturkompetens” har kommit att aktualiserats. Kultur och etnicitet är vanliga begrepp i denna uppsats och vi har därför valt att föra en diskussion kring dessa begrepp samt även begreppen kulturessentialism, kulturrelativism och etnocentrism i det avsnitt vi kallar begreppsdiskussion. Begreppet ”kulturkompetens” saknar en enhetlig definition, något som initierat skrivandet av denna uppsats.