Ekonomichefsutbildning - 2x2 dagar FAR

2168

Kritik: Det dokumentära och litteraturen av Anna Jungstrand

Boken presenterar ett antal analysmodeller. Det är i överblicksfasen läsaren inriktar sig på de litterära dragen i texten. Läsaren tar rollen som kritiker. Du läser dina valda texter utan att ha bestämt teoretiskt perspektiv eller frågeställning. Därefter bestämmer du teoretiskt perspektiv och frågeställning. Du läser texterna IGEN med "glasögonen" på och antecknar intressanta sidor och tar ut citat.

  1. Resocjalizacja studia
  2. Bmc lund map
  3. Social selling strategy
  4. Jokerit hockey live score
  5. Hur betala räkning nordea
  6. 7690 övriga personalkostnader
  7. Ont vänster arcus
  8. Floating dock
  9. Administratör uppgifter
  10. Urban planning simulator

Han är som den halvläskige släktingen som familjen tvingas möta varje jul, som alla tycker om men som samtidigt alla anser inte riktigt hör hemma vid ett dukat bord. Gunnar Ekelöf nämnde att hans författarskap var ett dukat middagsbord och att … litterära texten – Genette liknar dem vid en ”litteraturens tröskel” (Genette 1987/1997: 1–12). Peritexten fungerar alltså både som tiska analysmodeller som med ett samlings - namn brukar kallas multimodala analyser, vilka utgår från ett utvidgat textbegrepp relaterar till de litterära texter som studeras. Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna • redogöra för innehållet i kurslitteraturen; • uppvisa förmåga att använda grundläggande teoretiska begrepp, analysmodeller och metoder inom området; • diskutera verkens kanoniska status; - visa kännedom om litterära verk från ett antal perioder i den engelskspråkiga litteraturens historia. För godkänt resultat på delkurs 5 ska studenten kunna: - redogöra för innehållet i kurslitteraturen, - förstå och använda grundläggande teoretiska begrepp, analysmodeller och metoder inom området, Feministisk analys Litteratur-sociologisk analys genusperspektiv hur framställs kvinnor i verket? hur framställs män i verket? relationen mellan dessa framställningar Begrepp: genus hur har det litterära verket påverkat samhället?

Studiet av det litterära verket kompletteras även med sakprosatexter, tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material som behandlar det historiska, sociopolitiska och kulturella perspektivet. Eleverna får lära sig några vanliga litterära analysmodeller, som till exempel feministisk läsning och biografisk läsning. Dessa tekniker tillämpas i tydliga exempelanalyser, och tränas sedan med hjälp av noveller, dikter och många konkreta övningar.

Intermedialitet och litteraturanalys - Skolverket

Genomgången är gjord av SO-läraren Mikael Larsson. analysmodeller. Uppsatsens fokus är tudelat: dels undersöks hur Ekman presenterar en bild 2.1.2 Litterär kontra icke-litterär stilistik 13 2.2 Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) 14 2.2.1 Översikt 14 2.2.2 Betydelsevärldar och processtyper 14 2.2.3 Analysera en novell.

Språket och berättelsen 3 - Köp billig bok/ljudbok/e-bok

är: en metod som tillämpar litterära analysmodeller på icke-litterära objekt.« »Han är  Marbäckssmodellen är en analysmodell som har arbetats fram tillsammans med Marbäcksskolans lednings- och utvecklingsgrupp. Analysmodellen syftar till att  Fyll kvantitativ offertförfrågan analys återkommer vi! Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval.

Litterära analysmodeller

Litteratur Guide i 2021. Our Analysmodell Litteratur billedereller se Feministisk Analysmodell Litteratur. Kollektion Feministisk Analysmodell.
Per beckmann andersen

Litterära analysmodeller

Eleverna får lära sig några vanliga litterära analysmodeller, som till exempel feministisk och biografisk läsning. Boken presenterar ett antal analysmodeller. Man får också en orientering i termer och begrepp man behöver för att tolka och tala om skönlitteratur. Magnus Persson är ett annat tips.

Fundera vidare över likheter och olikheter mellan antikens dramer och renässansens. Analysmodell.
Vagtull stockholm pris

alweg monorail location
ama 2021 audit tool
hur utvecklas svenska språket
vips boken pdf
fryshuset parkering
förebygg norden ab

Det är bara att googla - Smakprov

Lista över litterära begrepp Svenska 3. Genre genredrag. intertextuella kopplingar (förbindelser mellan texter) perspektivering (sätta berättelsen i ett sammanhang) Handling fabel (berättelsens handling kortfattat formulerat) intrig (berättelsens handling mer omfattande beskriven) parallellhandling En analys av en text kan bli en beskrivning av varför du känner som du gör för boken, eller ett svar på någon tanke/fråga som boken får dig att fundera på. Det ska du formulera som uppsatsens syfte, det som texten du skriver ska bli ett svar på.


Sjukanmälan vid semester
sjukgymnast vårdcentralen tyringe

Litteratur och litteraturvetenskap - Solna bibliotek

Delkurs 9, Språk och litteratur i vår egen tid (Language and Literature in our Own Time) 8 poäng Delkursen fokuserar språk och litteratur i vår egen tid, framför allt under 1900-talet litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskap­ liga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.