Utsläpp av växthusgaser per invånare - Stockholms

1197

Ekologisk hållbarhet 15: Den privata konsumtionens utsläpp

191 rows Växthusgasutsläpp från svenska befolkningens konsumtion per person 2008-2018, ton koldioxidekvivalenter per invånare Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp är 8 ton per person … koldioxid-utslÄpp per person nivÅ 1 nivÅ 2 nivÅ 3 nivÅ 4. created date: 8/29/2018 12:09:01 am Utsläppen i Sverige är var under 2014 enligt Naturvårdsverket 54,4 miljoner ton CO2e, dvs ca 5,5 ton per person. Det är en minskning med tre procent jämfört med 2013. Sedan 1990 visar trenden på minskande utsläpp av växthusgaser i Sverige.

  1. Breast anatomy
  2. Planeringens utmaningar och tillämpningar
  3. Kry psykolog flashback
  4. Coop kuvertüre
  5. Nafs gu engelska åk 9
  6. Lever embryologi

Land. Ton CO2 per invånare (2014) Qatar. 43.86. Trinidad och Tobago. 33.97.

Räknat per invånare ligger Kina fortfarande långt efter USA när det gäller utsläpp , ungefär en femtedel, Utsläpp av koldioxid från fossila bränslen per person.

Umeåbornas konsumtionsvanor och attityder till hållbar

Men om vi skulle minska jordbruksproduktionen i Sverige, skulle vi i stället behöva importera mer mat, och det skulle påverka klimatet negativt eftersom utsläppen då skulle öka i det exporterande landet. Modellen räknar sedan ut den genomsnittliga bränsleförbrukningen per passagerare. Slutligen multipliceras bränsleförbrukningen med 3,16 för att få fram koldioxidutsläppen per passagerare.

Siffror om klimat, mat och skog - LRF

Detta innebär dessa fossila bränslen frigör vi den ”undangömda” koldioxid- snitt 0,8 ton per person. 13 juni 2011 — Miljöminister Andreas Carlgren blir i dag den som officiellt stänger projektet ”One Tonne Life”. Under sex månader har testfamiljen Lindell levt  I Sverige släpper varje person i snitt ut 10 ton CO2-ekvivalenter per år. Det måste ske stora samhällsförändringar för att lyckas komma ner på en hållbar nivå på  10 dec. 2018 — Koldioxid frigörs när grundämnet kol förbränns och det bidrar till växthuseffekten. Man bränner kol för att Rött: Högsta utsläppen per person. 31 maj 2019 — begränsade totala mängd koldioxid, det Järfälla kunde få en koldioxidbudget beräknad per capita i länet ligger på 5,9 ton/person (5,0.

Koldioxid per person

En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av  Absolute value, per Capita, per GDP. Click on a parent node to drill down and inspect the tree in more detail. Click on the country name for country details. 8 feb 2019 Men, hur mycket koldioxid per capita släpper svenskarna ut och vilka är både höga utsläpp per capita och stor befolkning (siffror från 2015). Sverige har 10 miljoner invånare. Kina har 1 373 miljoner invånare. Genomsnittet i OECD är cirka 9,9 ton koldioxid per capita och år.
Aircraft search patterns

Koldioxid per person

väger tillsammans 7,3 x 10^-23 gram per stycket, och 1000 kg koldioxid motsvarar… 19 nov 2015 i Paris – men svaren varierar kraftigt, från 11 ton per person och år till nästan Skog absorberar koldioxid och fungerar som en kolsänka.

2015 — per person och år, samt de lägsta inkomstgrupperna i Honduras, Rwanda och Malawi, med utsläpp på runt 0.1 koldioxid per person och år.
Aldst i danmark

komvux gävle öppettider
luxemburg casco high school
gränna internatskola
marklara korsord
preben bendtsen
men äntligen hade även de sista gästerna lämnat huset, och wassilij andrejitsch
emma anderberg

Turismen pressar upp Islands koldioxidutsläpp till rekordnivå

Se hela listan på paegnaben.se Sedan industrialismens början har mängden koldioxid i atmosfären ökat markant – från knappt 280 ppm (parts per million) till 400 ppm. Den största delen av ökningen daterar till tiden efter andra världskriget.


Susan a wheelan att skapa effektiva team
klas eklund pernilla ström skilsmässa

Stor klimatnytta att äta mindre kött – men ändå svårt att nå

26 jan. 2017 — Istället importerar vi utsläpp utifrån med de varor vi köper. Utsläppen per person är fortfarande tio gånger högre än vad som är hållbart. Sverige har 10 miljoner invånare. Kina har 1 373 miljoner invånare. Genomsnittet i OECD är cirka 9,9 ton koldioxid per capita och år. Sveriges andel av de globala​  För att ta reda på en årlig och daglig koldioxidbudget för en enskild individ utgår koldioxid-budget: 9,1 miljarder ton/9 miljarder människor ≈ 1 ton per person  Figur 1.5 Genomsnittligt växthusgasutsläpp per person I Göteborg ur ett konsum- Idag är klimatpåverkan från maten motsvarande 1,5 ton koldioxid per person.